IMG_0011.JPG

EN KONSTUTSTÄLLNING LÄNGS BRUNNSBACKALEDEN

Tillbaka till naturen är ett konstprojekt där konst och natur smälter samman. Vi söker just nu konstnärer/konsthantverkare/slöjdare som vill skapa verk/installationer för att ställa ut längs den vackra Brunnsbackaleden utanför Unnaryd.

Just nu görs en utlysning där 6 verk ska väljas ut för att ställas ut längs leden.

Verket ska vara gjort av naturliga material som kan åldras utan att skada omgivningen och med tiden återgå till naturen.

 
 
IMG_0019.JPG

KONSTNÄRER/KONSTHANTVERKARE VERKSAMMA I HALLAND SÖKES TILL KONSTNÄRLIGT
GESTALTNINGSUPPDRAG LÄNGS BRUNNSBACKALEDEN, UNNARYD.

Gör såhär:


• Gör en enkel skiss/ritning som tydligt visar din idé.
• 7 juli är sista dag för att skicka in idéskissen.
• Verket ska stå utomhus, längs Brunnsbackaleden utanför Unnaryd.
• Skissen ska visa val av material, storlek/skala och uppskattad
kostnad.
• Uppskattad kostnad 5 000-20 000 sek.
• 18 juli meddelas ni om vilka de utvalda verken är.
• Läs kravlistan bredvid för att få veta mer om vad som förväntas av
dig som konstnär/konsthantverkare.
• Ett av verken kommer vara en specialbeställning på en sittplats för
picknick/grillning i Brunnsbacka. För mer info eller intresseanmälan, 

märk din skiss med ”sittplats”.
• Skicka din skiss till info.tillbakatillnaturen@gmail.com
SENAST DEN 7 JULI.

Vi önskar att kunna bjuda in både yrkesverksamma konstnärer, men
även de som verkar på amatörnivå så länge de uppfyller kraven.


Kravlista för verket:
• Du ska vara verksam i Halland.
• Hög konstnärlig kvalitet.
• Koppling till temat “ Tillbaka till Naturen”. Gör din tolkning.
• Materialet får inte skada naturen eller påverka omgivningen
negativt.
• Verket ska kunna stå onedbrutet i minst 2 år.
• Verket produceras hos konstnären och fraktas sedan till
utställningsplatsen. Därför behöver verket kunna tåla transport.
• Konstnären/konsthantverkaren står för transport och montering på
plats. Kostnaden ingår i arvodet.
• Konstnären/konsthantverkaren får önska plats, men det slutgiltliga
beslutet tas av bedömningsgruppen.
• Verket köps in av Solsidans Kulturförening.
• Konstnären/konsthantverkaren ska kunna fakturera
(Faktureringstjänst går också bra).
• Beslut ges 18 juli om vilka idéskisser som har valts ut.
• Verket ska vara på plats 7 sept.
Invigning/Vernissage är i slutet av september
Ni är varmt välkomna att gå Brunnsbackaleden för att hitta inspiration.

 

INFO OCH KRAVLISTA

Har du fler frågor så mejla oss på info.tillbakatillnaturen@gmail.com

 

SE BILDER FRÅN LEDEN SOM INSPIRATION

(Endast för dator)


Kom gärna och besök leden också såklart

1.JPG

IZABELLE NOREN

Projektledare

Skärmavbild 2021-06-07 kl. 11.09.14.png

JESSICA JOHANSSON

Projektledarstöd

Skärmavbild 2021-06-07 kl. 11.10.55.png
 
Skärmavbild 2021-06-07 kl. 11.28.22.png

HITTA HIT

Start för Brunnsbackaleden

Unnaryds Hembygdspark och Bonadsmuseum

Byvägen 1, 314 51 Unnaryd

 
 

MED STÖD AV

region_edited.jpg